BrabantDC

BrabantDC
 

Pitch voor lidmaatschap DCNetwork
In samenwerking met het provinciebestuur van Noord-Brabant, hebben we de regio Brabant op 29 januari 2014 in Tampere (Fin), gepresenteerd . We gaven inzicht in de karakteristieken van Brabant en in onze ambitie om lid te worden van het District of Creativity (DC) Network, de vereniging van 14 van de meest creatieve en innovatieve regio's in de wereld.

Hub voor creatieve partners in Brabant
Het DC-netwerk opende zijn deuren voor Brabant. De provinciale overheid wees daarop de Ambassade voor Creatieve Zaken aan als de afgevaardigde woordvoerder in het netwerk. De provinciale overheid beschouwt de Ambassade voor Creative zaken als een belangrijke partner in het realiseren van haar ambities met betrekking tot het DC netwerk. Zij erkent De Ambassade als partner voor het invullen van het lidmaatschap. De Ambassade richtte daarvoor een platform op van mensen, bedrijven en organisaties in Brabant, BrabantDC genoemd. BrabantDC wordt gezien als een perfect voorbeeld waar Quadruple Helix partners samenwerken. De overheid verwacht dat De Ambassade functioneert als 'hub' voor de creatieve partners in Brabant.


 

Enkele Feiten
Brabant is 5082 km2 groot en heeft 2,4 miljoen inwoners. De regio herbergt 140.000 bedrijven met 1.040.400 banen op 12.180 hectare industrieel vastgoed. Het regionale BBP is 86.554 mln euro en de groei van het BBP 3,2%. De regio huisvest een expat center, 2 internationale scholen, 2 universiteiten, 11 hogescholen en 4 nationale parken.

Ondernemersklimaat
Noord-Brabant is een ondernemende, innovatieve Europese regio. De nauwe samenwerking tussen Brabantse partners in nationale en internationale netwerken stimuleert ondernemerschap. Brabant is centraal gelegen tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Het heeft een internationale reputatie als Europese topregio voor kennis en innovatie met een inspirerend vestigingsklimaat. Brabant heeft de ambitie om deze leidende positie te behouden en te versterken.              www.brabantsmartsolutions.com

 

High tech, high touch
De term 'high touch' verwijst naar de sterke familie- en gemeenschapswaarden van de regio en de gemoedelijke manier van leven. Brabant streeft ernaar om een effectieve balans tussen ambitieuze 'high-tech' industrie en 'high touch' kwaliteit van leven te creëren. High tech en high touch zijn onafscheidelijk. Brabant heeft als ambitie om een gebied van 'high-tech' en 'high touch' zijn.

Kwaliteiten
Brabant biedt een combinatie van hoge technologische innovatie en creativiteit in sterke economische clusters: food & nutrition, life sciences & health, biobased economy, high tech systemen & materialen, logistiek en onderhoud. De regio herbergt wereldwijd bekende bedrijven als Philips, ASML en Vlisco. De regio is ook de thuisbasis van wereldwijd befaamde creatieve producenten en ontwerpers als Victor & Rolf en Jan Taminiau (mode), Piet Hein Eek (meubeldesign) en John Körmeling (architectuur). De regio biedt ook een breed scala aan universiteiten, campussen, vakopleidingen, design- en kunstacademies. Internationaal bekend in de creatieve sector zijn bijvoorbeeld Dutch Design, Dutch Design Week, Design Academy Eindhoven en de Academie voor Digital Entertainment van NHTV.

Activiteiten DC Network
1) Creativity World Forum
Creativity World Forum brengt professionals samen uit verschillende disciplines: CEO's, ondernemers, ontwikkelaars, onderzoekers en vertegenwoordigers uit de publieke sector. Ze delen opvattingen over innovatieve, creatieve veranderingsprocesen in organisaties en over het succesvol maken van bedrijven.
Jaarlijks is een van de DC-leden gastregio voor het prestigieuze Creativity World Forum voor tenminste 1500 deelnemers. De regio bepaalt het thema en alle DC-leden zijn met een relevante delegatie vertegenwordigd. De standaard is met internationale sprekers, hoog. De sterren van het Creativity World Forum zijn 's werelds toonaangevende ondernemers, leiders en business developers.

2) Reverse Mission
De jaarlijkse Reverse Mission is bedoeld om een gebied te verkennen tijdens een driedaags programma. Het is bedoeld om inzicht te geven in de manier waarop de gastregio creativiteit en innovatie stimuleert. Daarvoor worden bijeenkomsten, bezoeken, presentaties en workshops uitgewerkt voor belanghebbenden. Het doel van de reverse mission is:

  • uitwisseling over regionaal en lokaal beleid ter bevordering van innovatie en creativiteit;
  • verkenning van mogelijkheden voor internationale samenwerking en synergie;
  • het delen van best practices en succesverhalen om tot vernieuwing te komen.

3) Summit
Summits zijn kleinschalig en gericht op verdieping van elkaars inzichten, methoden en instrumenten. Het zijn internationale thematische bijeenkomsten voor experts en professionals uit het veld om inzichten en praktijken uit te wisselen en samenwerking aan te moedigen. Thema's worden jaarlijks vastgesteld.

Activiteiten BrabantDC
1) Netwerk BrabantDC
Bijeenkomst rond de opbouw en het onderhoud van het regionale DC-netwerk in de provincie Noord-Brabant. Het netwerk is bottom-up gericht op het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het netwerk heeft de focus op creativiteit en innovatie in een internationaal verband. 

2) DC Chews
Bijeenkomsten, gericht op inhoudelijke verdieping. Centraal staat een ontwikkelingsvraagsstuk, een project of een regionaal thema met relevantie voor verschillende partijen. Voor de provincie Noord-Brabant zijn dat bijvoorbeeld: mobility, healthy ageing, energy en agro-food. Afhankelijk van de vraag en de ontwikkelingen wordt er jaarlijks aantal DC Chews georganiseerd. 

Klik voor een overzicht van early adopters DC Network, volg @BrabantDC of LinkedIngroup BrabantDC.